top of page

Opgaver

Eksempler på praktiske værktøjer der kan være med til at give en effektiv og enkel hverdag i en travl virksomhed. Lad os snakke om jeres behov. Husk på at de virksomhedstilpassede løsninger altid er de bedste.

Feedback samtale_orginal_sketch (9).png
Feedback

Kender du de årlige "medarbejder udviklings samtaler" (US, MUS osv.)? Og føler du de virker, og er tiden værd?

Andre er gået over til månedlige opfølgningssamtaler, også kaldet 1:1 samtaler. Her kan man så snakke, på bagkant, om hvordan tingene er gået, og burde have forløbet.

Er I hele tiden bag ud på det punkt?

 

Hvorfor ikke gentænke leder/medarbejder forholdet. Så det bliver mere sparrings- og feedback præget. 

Her kommer visualiseringen ind. Først aftaler vi hvad I finder vigtigt i jeres virksomhed. Så udvikler vi en model der passer til jer, som vi så implementerer. Herefter holder I løbende feedbacksamtaler. Så I ved hvad der rører sig, hvor udfordringerne ligger, og hvad I skal gøre for at komme i mål.

Vores opgave ligger så i at facilitere jeres proces. Omsætte den til noget visuelt, træne og coache jeres ledere og medarbejdere, samt forankre det via feedback. I ender så op med et værktøj som jeres medarbejder kan se meningen med, og vil bruge.       

PDCA.png
Planlægning og evaluering

I har fået en ny idé, eller en opgave I skal løse. Måske skal I planlægge en tilbagevendende begivenhed?

Smutter der af og til noget i udførelsen af opgaven, eller får I ikke altid lige fulgt op på om den egentlig er ordentligt afsluttet?

Endnu værre, I udfører en opgave som før har været løst, og I laver de samme fejl?

Hvorfor ikke prøve at gå simpelt men struktureret frem. Vi taler ikke om en kompleks projektstyringsmodel, som i en travl hverdag alligevel er svær at følge.

I modellen her har jeg sammen med unge mennesker på 6-9 klasses niveau udviklet en model som på en A4 side tager højde for: Formål, idéudvikling, planlægning, udførelse, evaluering og opfølgning på opgaven.

Skal vi ikke i samarbejde finde en visuel metode der virker i jeres hverdag?       

Træningsprogram.png
Intro og træning

Er I gode nok til at tage imod nye kolleger, og til at sørge for at de bliver introduceret og trænet i at være et aktiv hurtigst muligt?

Når man starter et nyt sted, er alle interesserede i at gøre en forskel og at blive en succes. Mangler der fokus på dette fra virksomhedens side, så mistes motivationen for ”det nye” over tid.

Ligeledes gør det sig gældende hvis man er i gang med en langvarig opkvalificering. Hvis man har svært ved at se udviklingen, er det meget svært at se sig selv som en del af processen.

I begge tilfælde er det vigtigt med en synlig udviklingsplan, så kan den nye kollega også selv være med til at tage styring over deres udvikling.

I eksemplet her, er der en direkte ”rød tråd” i den udvikling man kan gennemgå fra helt ny, til at være rollemodel for andre "nye". 

Kunne det ikke være fedt med en synlig udviklingsplan for jeres virksomhed?

Årshjul.png
Opgavestyring

Ustrukturerede arbejdsgange, overskredne deadlines og perioder med spidsbelastninger. Vil, hvis de bliver langvarige eller normen, føre til manglende motivation, nedslidning og stress.

Ved en gennemgang og prioritering af kendte opgaver kan det oftest lade sig gøre at finde fælles fodslag om hvornår, hvordan og hvorfor opgaverne skal løses.

Det er lidt ærgerligt at hver gang det er den første i måneden, eller ved årsskifte, så er der uventet travlt. Det bør om noget kunne planlægges.

I eksemplet her, blev alle kendte opgaver i en ledergruppe gennemgået.

Alle kom med deres bedste bud på optimalt tidspunkt, tidsforbrug og krævede ressourcer for opgaven.

Herefter blev dette omsat til en leveringsplan, som der løbende kan følges op på. Det er nu muligt at være på forkant med leveringen af opgaverne.

Kunne I også tænke jer at ”komme foran i bussen”?     

ViKO Logo tight.png
bottom of page